شرح وظایف تیم مدیریت اجرایی: هدایت، راهبری و ارزیابی عملکرد واحدهای تحت سرپرستی

 

 

نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس ایمیل
دکتر لیدا حیدری - رئیس بیمارستان دکتر لیدا حیدری رئیس بیمارستان مکان: امور اداری- تلفن مستقیم ۳۳۳۰۲۶۶۶ داخلی ۹۳۴۲ Email:
 personel29bahman (16) علیرضا صدف زاده مدیر بیمارستان  مکان: ساختمان اداری – حوزه ریاست- طبقه اول اتاق شماره ۲۱ _ تلفن مستقیم ۳۳۲۹۹۵۱ داخلی ۹۳۴۴ Email:sadafzadeh_al @yahoo.com
 
آذر مومنی رئیس خدمات پرستاری و مامائی  مکان: ساختمان اصلی- طبقه دوم- روبروی سالن کنفرانس-تلفن مستقیم : ۳۳۲۰۰۸۸داخلی ۹۲۰۲
 personel29bahman (11) علی نوری مسئول بهبود کیفیت  امور اداری-تلفن ۳۳۳۸۹۳۱۶
میکاییل حیدر پور رئیس امور مالی   امور اداری-۳۳۳۸۹۳۳۳
مهندس منیره عباسپور  مسئول فناوری اطلاعات  طبقه اول- واحد فناوری اطلاعات