نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس ایمیل
سیامک نصرالهی مسئول روابط عمومی مكان: حوزه ریاست – طبقه اول – تلفن داخلي 9340